تضمین کیفیت

شرکت اسپادان باتری به منظور ایفای نقش اساسی و مستمر در تأمین نیازهای مشتری با پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای جهانی اهداف زیر را دنبال می نماید:

ISO 45001

آسان نمودن فرصت ها برای افزایش رضایت مشتری
ISO 45001

ISO 9001

توانایی در ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط را برآورده می نماید.
ISO 9001

ISO 10004

شرکت اسپادان باتری تولید و ارائه خدمات خود را در شرایط تحت کنترل انجام می دهد. هدف این واحد نظارت مستمر بر انطباق محصولات و خدمات با الزامات مورد استفاده می باشد.
ISO 10004

ISO 14001

ISO 14001

Battery Directive

C E
    سبد خرید

    ورود به حساب کاربری

    ×